korycki

167 tekstów – auto­rem jest ko­ryc­ki.

Pokój rodzi naj­więcej życiowych sierot. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2015, 01:10

Nie wierz we wszys­tko co ci mówią, gdyż nie mówią ci te­go bez włas­nej korzyści. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 grudnia 2014, 03:32

Chro­niąc jądro ciem­ności pro­mieniejesz światłem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2014, 00:25

W pier­wszych sze­regach giną naj­większe idee, uk­ry­te myśli przet­rwać mogą wieki, nies­kry­wane nikomu. 

myśl • 3 czerwca 2014, 23:12

Obojętność to pier­wszy krok do piekła. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 marca 2012, 02:29

To start zwyk­le de­cydu­je o wyniku. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 marca 2012, 00:45

W mro­ku na­wet najsłab­szy pro­mień światła jest dos­ko­nale widoczny. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 stycznia 2012, 23:43

Są ta­cy ludzie, którzy są niez­wykle nieugięci, niczym pro­siaki ciągnięte na rzeź 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2011, 18:40

Jed­no py­tanie ma wiele od­po­wie­dzi, jed­nak od­po­wiedź ma naj­częściej tyl­ko jed­no pro­wadzące do niej pytanie 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 16 października 2011, 23:06

Py­tania kochają się mnożyć. 

aforyzm dnia z 29 lutego 2012 roku
zebrał 149 fiszek • 13 października 2011, 20:51

korycki

Reymondfeist (youtube) Duch minionych czasów, zatrzymał się przy źle i uważa że tylko zło może go pocieszyć.Jestem, lubię wiele rzeczy z wyjątkiem tych których nie lubię, meloman, fanatyk książek fantasy, lubi patrzeć chociaż nie umie robić zdjęć, nie znosi chamstwa, braku szacunku do kobiet, Niespełniony historyk, (zafascynowany napoleonem i II wojną) Od niedawna gitarzysta, gra dla siebie bo kocha muzyke. http://nonkonformist.bloog.pl

Zeszyty
  • Interesujące – wszys­tko to co pa­suje do te­go co czu­je

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

korycki

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 lutego 2015, 08:14scorpion sko­men­to­wał tek­st Pokój rodzi naj­więcej życiowych [...]

27 lutego 2015, 07:21natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pokój rodzi naj­więcej życiowych [...]

27 lutego 2015, 01:17Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pokój rodzi naj­więcej życiowych [...]

27 lutego 2015, 01:10korycki do­dał no­wy tek­st Pokój rodzi naj­więcej życiowych [...]

15 grudnia 2014, 13:00krysta sko­men­to­wał tek­st Nie wierz we wszys­tko [...]

15 grudnia 2014, 03:32korycki do­dał no­wy tek­st Nie wierz we wszys­tko [...]

3 listopada 2014, 00:25korycki do­dał no­wy tek­st Chroniąc jądro ciem­ności pro­mieniejesz [...]

3 czerwca 2014, 23:12korycki do­dał no­wy tek­st W pier­wszych sze­regach giną [...]